Stijging van ruim 10%

Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon dat werkgevers minimaal moeten betalen aan werknemers vam 21 jaar en ouder. De hoogte van het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast, op 1 januari en op 1 juli. Per 1 januari 2023 is er sprake van een stijging van ruim 10 procent van het WML.

Inflatie

Waarom wordt het minimumloon zoveel verhoogd? Dat heeft onder andere te maken met de hoge inflatie. Werknemers van 21 jaar en ouder hebben in 2023 hierdoor recht op een brutoloon van minimaal 1.934,40 euro per maand. Dat is 12,40 euro per uur bij een 36-urige werkweek. Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals de AOW, bijstand en de Wajong, worden ook verhoogd.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het minimumloon? Neem contact op met onze adviseurs. Zij helpen je graag.

info@werkcentrumnoordoostbrabant.nl 085 130 6470