Het is belangrijk te weten dat Werkcentrum Noordoost-Brabant een samenwerking is met verschillende partijen. Gemeente ’s-Hertogenbosch is aangewezen als de gemeente van de regio Noordoost-Brabant, die zorgt voor uw privacy.

Bij Werkcentrum Noordoost-Brabant vinden wij het belangrijk om open, veilig en voorzichtig om te gaan met uw persoonsgegevens en privacy. In dit Online Privacy Statement vertellen wij u welke gegevens wij van u verzamelen en gebruiken op onze websites. We vertellen u ook waarom we deze informatie verzamelen en waarom we dit mogen.

Hieronder leggen wij per onderdeel uit hoe wij als Werkcentrum Noordoost-Brabant met uw persoonsgegevens omgaan:

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen. Denk aan uw naam, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook gegevens over uw inkomen of gezondheid.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen via telefoon, e-mail of sociale media. Daarnaast verzamelen we ook informatie over uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we verschillende technieken, zoals cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u in onze cookieverklaring.

2. Het verzamelen van persoonsgegevens

Werkcentrum Noordoost-Brabant verzamelt persoonsgegevens van u wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of als dit in de wet staat. In sommige gevallen vraagt Werkcentrum Noordoost-Brabant uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

3. Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

Werkcentrum Noordoost-Brabant gebruikt uw persoonsgegevens in ieder geval voor:

 • Voor het beantwoorden van uw (aan)vragen via het contactformulier op de website.
 • Voor het opnemen van contact met u per e-mail of per telefoon.
 • Om door te verwijzen naar de partner die uw vraag het best kan beantwoorden.
 • Voor het sturen van een nieuwsbrief.
 • Om de diensten die u wilt gebruiken of heeft gebruikt mogelijk en beter te maken.
 • Voor het maken van statistieken over het gebruik van de websites.

Werkcentrum Noordoost-Brabant gebruikt uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor specifieke doel(en). Dit betekent dat we uw gegevens niet zomaar opnieuw gebruiken voor iets anders.

We gebruiken uw gegevens ook wanneer dat moet volgens de wet, voor onze gemeentelijke taken of voor het uitvoeren van een contract wat we met u hebben.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens als dit nodig is voor onze dienstverlening aan u.

 • Voor het gebruik van uw gegevens wanneer wij hier een basis uit de wet voor hebben. Hiervoor geldt voor ons een wettelijke bewaartermijn.
 • Voor het behandelen van uw aanvragen via een contactformulier op de websites. Hiervoor geldt voor ons een wettelijke bewaartermijn.
 • Voor het leggen van contact per e-mail of per telefoon met u. We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het uitvoeren van de publiekrechtelijke taak of wanneer voor ons een wettelijke bewaartermijn geldt.
 • Voor het sturen van een nieuwsbrief. We bewaren uw persoonsgegevens voor zolang u de toestemming niet heeft ingetrokken.
 • Het mogelijk maken en verbeteren van de diensten die u heeft gebruikt. Hiervoor geldt een wettelijke bewaartermijn.
 • Voor het maken van statistieken over het gebruik van de websites van de Werkcentrum Noordoost-Brabant. Meer informatie vindt u in de cookieverklaring.

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Werkcentrum Noordoost-Brabant. De contactmogelijkheden vindt u op de contactpagina.

5. Uw AVG-rechten

Als we persoonsgegevens van u verzamelen, dan heeft u verschillende rechten uit de AVG. Meer informatie vindt u op de pagina Rechten van betrokkene. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser uitzetten.

6. Beveiliging van gegevens

Wij moeten uw gegevens beschermen. Werkcentrum Noordoost-Brabant zorgt voor fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. Daarmee wil Werkcentrum Noordoost-Brabant uw gegevens beschermen tegen niet bevoegde toegang, gebruik en onthulling.

7. Cookies

We leggen de informatie over uw bezoek aan onze websites vast. Dit gebruiken we om cijfers te verzamelen over het gebruik van de website van Werkcentrum Noordoost-Brabant. Een uitgebreide uitleg over cookies vindt u op de pagina Cookiebepaling.

8. Bericht van aanpassingen

Wanneer er veranderingen zijn plaatsen we 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht. Zo willen we de gebruikers op deze veranderingen wijzen. Als wij uw gegevens willen gaan gebruiken op een andere manier, stellen we u daarvan in kennis.

9. Vragen over privacy en toegang tot uw persoonsgegevens

Heeft u vragen over dit statement of over de behandeling van uw gegevens? Neem dan contact op. De contactmogelijkheden vindt u op de contactpagina.

U kunt vragen om uw gegevens in te zien of aan te passen. Voor meer informatie hierover, ga naar de pagina Rechten van betrokkene.