Een tekort aan personeel, een andere baan zoeken, of vastzitten in de verkeerde opleiding, het overkomt menig inwoner van Noordoost-Brabant. Maar wie helpt je verder wanneer je een uitdaging hebt? Om ervoor te zorgen dat iedereen weet waar ze terecht kunnen, krijgt iedere regio een werkcentrum: één centrale plek voor werkzoekenden, werkenden, werkgevers, jongeren en zzp’ers. Om in lijn te blijven met de landelijke naamgeving, gaan wij verder onder een nieuwe naam: Werkcentrum Noordoost-Brabant.

Eén loket voor alle dienstverlening

Op 26 april 2024 besloot de Tweede Kamer om de arbeidsmarktinfrastructuur te hervormen. Met als doel de publieke en private dienstverlening voor werk, scholing, personeel en ondernemen, samen te brengen en te verbeteren. Het Werkcentrum bundelt alle dienstverlening in de regio. Welke vraag je ook stelt, het Werkcentrum zorgt voor een passende oplossing.

"Onze regio is één van de koplopers van Nederland met het bundelen van de dienstverlening rondom werk, scholing, personeel en ondernemen. Het voeren van de naam Werkcentrum Noordoost-Brabant is een belangrijke stap richting de landelijke herkenbaarheid. De volgende stap is het opgaan van Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (WSP), Leerwerkloket Noordoost-Brabant en Zzp NOB in het Werkcentrum. We verwachten deze integratie medio september af te ronden."

Over Werkcentrum Noordoost-Brabant

Werkcentrum Noordoost-Brabant is een regionale netwerkorganisatie die zich richt op het ondersteunen van werkzoekenden, werkenden, werkgevers, jongeren en zzp’ers met een vraag op het gebied van werk, scholing, personeel of ondernemen. Het werkcentrum is er voor de mensen die vooruit willen.