Het omscholen of bijscholen van personeel is een oplossing als je een openstaande vacature hebt die je moeilijk gevuld krijgt. Of als je wilt voldoen aan de wens van een medewerker om een carrièreswitch te maken. BrabantLeert, Subsidie Praktijkleren, SLIM-regeling… Zo maar wat subsidies en regelingen voor werkgevers die personeel willen laten omscholen. In dit artikel zetten wij alle subsidies voor omscholing op een rij.

1. BrabantLeert

BrabantLeert helpt je op weg door je te ondersteunen in de ontwikkeling van je medewerkers. Naast informatie over de verschillende groeisectoren in Brabant, biedt dit platform ook gratis opleidingen en loopbaanadvies.

2. Subsidie Praktijkleren en Praktijkleren derde leerweg

Je kunt als werkgever een subsidie krijgen als je een leerplaats aanbiedt aan studenten. Die ontvang je dan via de Subsidieregeling Praktijkleren of Subsidieregeling Praktijkleren derde leerweg. Deze regelingen zijn een tegemoetkoming voor werkgevers voor de begeleidingskosten. Meer informatie lees je op de website van het WSP Noordoost-Brabant.

Omscholing van personeel via WSP Noordoost-Brabant

Het WSP Noordoost-Brabant begeleidt je graag bij al je vraagstukken rondom (om)scholing. Onze ervaren adviseurs helpen je graag verder. Van het afnemen van een capaciteitentest tot certificeren en van (loopbaan)advies tot diplomeren.

Let op: je wordt doorverwezen naar het WSP Noordoost-Brabant

Naar het WSP Noordoost-Brabant

4. SLIM-regeling

Wil jij je bedrijf toekomstbestendig maken door te investeren in leren en ontwikkelen? Dan kun je – als MKB-ondernemer - gebruikmaken van de SLIM-regeling. De subsidie kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld opleidings- en ontwikkelplannen of voor ontwikkeladviezen voor werknemers. Er zijn meerdere aanvraagtijdvakken per jaar. Meer informatie en de voorwaarden kun je vinden op de website van Rijksoverheid.

5. Tel mee met Taal

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor werkgevers die aan de slag gaan met het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op de werkvloer. Als jij als werkgever investeert in de basisvaardigheden op de werkvloer, zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden, kom je in aanmerking voor deze subsidie.

6. Ontwikkelvouchers voor basisvaardigheden

Naast de landelijke subsidie voor het ontwikkelen van basisvaardigheden, biedt de regio Noordoost-Brabant ook een eigen ontwikkelvoucher voor werkgevers. Als werkgever kun je aanspraak maken op een bedrag van 15.000 euro om aan de slag te gaan met de taal-, reken- en/of digitale vaardigheden van jouw werknemers. Het cursusmateriaal wordt afgestemd op jouw specifieke vraagstuk: samen gaan we op zoek naar de beste invulling van deze voucher.

7. Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Wil jij één of meerdere werknemers omscholen naar een functie in de techniek of ICT? Dan kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning. Er is eenmalig een vast bedrag van € 3.750 aan te vragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever), richting een beroep in de ICT of techniek. Je kunt de regeling aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Advies over omscholing van jouw personeel?

Het Leerwerkloket Noordoost-Brabant ondersteunt werkgevers met het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen binnen hun organisatie en helpt onder meer met:

  • Advies op maat over scholing en ontwikkeling van personeel

  • Inzicht in de regionale scholings- en arbeidsmarkt

  • Inzicht in financiële regelingen leren en werken

Let op: je wordt doorverwezen naar het Leerwerkloket.

Naar Leerwerkloket

Subsidie technische en sociale innovatie

Wil je als werkgever investeren in technische en sociale innovatie? Om je kansen op innovatiesucces te vergroten? Maak dan gebruik van de subsidie voor technische en sociale innovatie.

Lees meer

Subsidie duurzame inzetbaarheid

Wil jij als werkgever ervoor zorgen dat je personeel optimaal inzetbaar is? En daarnaast gezond en gelukkig aan het werk is? Maak dan gebruik van de subsidie voor duurzame inzetbaarheid.

Lees meer