Wat is de leerplicht?

Alle kinderen in Nederland vanaf 5 jaar hebben een leerplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om naar school te gaan. Doe je dat niet? Dat kunnen er maatregelen getroffen worden richting je ouders. Zij moeten er namelijk voor zorgen dat jij de leerplicht naleeft.

Tot wanneer ben je leerplichtig?

Dat is afhankelijk van je situatie:

  • Je bent leerplichtig tot en met 16 jaar als je op dat moment een startkwalificatie hebt. Een startkwalificatie betekent dat je een mbo-diploma (niveau 2 of hoger), een havo- of vwo-diploma hebt.
  • Heb je op dat moment nog geen startkwalificatie, dan wordt deze leerplicht verlengd tot 18 jaar. Dat heet kwalificatieplicht. Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie.

Je kunt dus niet zomaar stoppen met school als je niet meer wil gaan, maar nog wel leerplichtig of kwalificatieplichtig bent.

Kun je ook afwijken van de leerplicht?

In principe is het niet de bedoeling dat je van deze leerplicht afwijkt. Maar soms kan het nodig zijn om van deze leerplicht af te wijken. Bijvoorbeeld als je een behandeling moet volgen. Het kan ook zijn dat je helemaal niet naar school komt, omdat je bijvoorbeeld een lichamelijke of psychische beperking hebt. Geldt dit voor jouw situatie? Vraag dan je school om advies. Uiteraard mag je ook bellen om met de adviseurs van Werkcentrum Noordoost-Brabant voor meer informatie.